Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Operacja pt. CYTRYNKI – Fitness Centrum i Siłownia

Mająca na celu uruchomienie na terenie Szprotawy prężnie działającego Fitness Centrum i Siłowni oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru LGD Wzgórza Dalkowskie poprzez wprowadzenie innowacyjnych grupowych zajęć fitness wg licencjonowanych programów : deepWORK®i bodyART®

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.